Ochrana osobních údajů

V kukudo víme, jak jsou osobní údaje důležité, proto věnujeme náležitou pozornost jejich zpracování. V následujícím dokumentu se dočtete, jakým způsobem jsou údaje uživatelů našich webových stránek chráněny a uchovávány.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Udělujete tímto souhlas společnosti INDIVIDUMdesign s.r.o. se sídlem Roztylská 1860/1, Praha 4, 148 00, IČ: 05780748, Registrováno 08.02.2017 u MS v Praze, oddíl C, vložka 270694 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Webové stránky kukudo.cz (Web) a online služby s nimi spojené využívají za účelem optimalizace poskytování Služeb tzv. cookies.
Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu.
Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele Webu a internetovým prohlížečem. Tyto údaje využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook.
Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu.Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný kukudo.cz, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.


Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti například u společnosti Google zobrazíte kliknutím na následující odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Více informací o Cookies pohledem komunitárního práva EU: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm .

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na email: info@kukudo.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

INDIVIDUMdesign, s.r.o. nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze (i) s autorizovanými obchodními partnery za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s Vámi; (ii) v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky a (iii) jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí Vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
  • požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.